ZASADY DYSTRYBUCJI KARNETÓW WIOSNA 2022

1) Niniejszy regulamin określa zasady dystrybucji karnetu Wiosna 2022 i jest uzupełnieniem Regulaminu Sprzedaży Biletów i Karnetów KKS Lech Poznań na mecze rozgrywane na Stadionie Poznań.
2) Kupując karnet Kibic oświadcza, że zapoznał i akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
3) Posiadacz karnetu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Nazwyczajny Regulamin Imprezy Masowej - Meczu Piłki Nożnej w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19

I POSTANOWIENIE OGÓLNE

1) Karnet Wiosna 2022 obejmuje 7 meczów Lecha Poznań, rozgrywanych w ramach PKO Bank Polski Ekstraklasa w sezonie 2021/2022 na Stadionie przy Bułgarskiej w roku kalendarzowym 2022.
2) Karnet Wiosna 2022 nie obejmuje meczów Pucharu Polski rozgrywanych przez pierwszą drużynę Lecha Poznań.
3) Karnet nie obejmuje meczów Lecha II Poznań.
4) Klub może w odrębnej decyzji upoważnić posiadaczy karnetów do wejścia na organizowane przez siebie wydarzenia lub mecze niewchodzące w skład karnetów.

II ZAKUP KARNETU

1) Sprzedaż karnetów odbywa się przez stronę bilety.lechpoznan.pl, aplikację mobilną Lech Bilety oraz w oficjalnych Punktach Sprzedaży Biletów.
2) Karnety można zakupić na Kartę Kibica lub w formie Wydruku Samodzielnego/Biletów Mobilnych.
3) W przypadku wybrania metody dostarczenia Karta Kibica, kibic jest zobowiązany do posiadania podczas wejścia na stadion karty kibica, upoważniającej do wejścia. Kibic może zmienić metodę dostarczenia karnetu z Karty Kibica na Wydruk Samodzielny/Bilet Mobilny, korzystając z opcji "Przekształć Bilet" dostepnej na koncie kibica.
4) W przypadku wybrania metody dostarczenia Wydruk Samodzielny/Bilet Mobilny, kibic jest zobowiązany co mecz drukować bilet lub posiadać go w wersji mobilnej (Bilet SMS, Aplikacja Lech Bilety, Aplikacja Wallet). Nie ma możliwości zmiany metody dostarczenia karnetu Wydruk Samodzielny/Bilet Mobilny na karnet na Karcie Kibica.
5) Karnety oferowane są w niższcyh cenach niż ceny podstawowe w przypadku spełnienia w momencie zakupu jednego z wymienionych warunków:
a) Karnet w cenie "Ulgowy" dotyczy:
- dzieci, od 13 do 18 roku życia;
- osób uczących się, od 18 do 26 roku życia, którzy w momencie zakupu posiadają ważną legitymację studencką lub szkolną, przed zakupem w punkcie sprzedaży należy okazać legitymację; ;
- kobiet, które w tej samej transakcji kupują karnet w cenie 'Dziecko';
- seniorów, który ukończyli 65 rok życia.
W momencie zakupu karnetu w cenie "Ulgowy" kibic oświadcza, że zapoznał się z zasadami zakupu karnetu Ulgowego i jest uprawniony do zniżki.
b) Karnet w cenie "Dziecko" - zniżka dla dzieci w wieku do 13 lat; zniżka nie obowiązuje na trybunie Kocioł, gdzie dzieci do 13 roku życia nie mają możliwości wejścia.
6) Dzieci do lat 5 mogą wejść na mecz za darmo, z pełnoletnim opiekunem, który jest uprawniony do wejścia na podstawie karnetu/biletu, z zastrzeżeniem że dziecko nie ma swojego, osobnego miejsca na stadionie.
7) Nie ma możliwości zakupu karnetu z wykorzystaniem zniżek obowiazujących wyłącznie na bilety tj. Karta Rodziny Dużej, Poznańska Złota Karta, Zniżka LPFA.
8) Szczegółowy cennik karnetów jest dostępny na oficjalnych stronach Klubu.
9) Cenę karnetów można obniżyć wykorzystując vouchery, rabat lojalnościowy lub punkty Lechici.
10)Wykorzystanie przy zakupie rabatu lojalnościowego jest możliwe tylko przez posiadaczy karnetów, którzy przed dokonaniem zakupu karnetu dołączą/należą do programu Lechici i powiążą/mają powiązane konto Lechici z kontem w systemie biletowym.
11)Rabatu Lojalnościowego nie można wykorzystać kupując karnet w kategorii cenowej "Dziecko".
12)Możliwe jest obniżenie ceny karnetu poprzez płatność punktami Lechici, po uprzednim powiązaniu konta Lechici z kontem w systemie biletowym przed dokonaniem zakupu.
13)Przy zakupie pojedynczego karnetu można wykorzystać tylko jeden kod voucher. Vouchery nie łączą się z innymi voucherami.
14) Kibic ma prawo zdecydować, które z posiadanych zniżek zostaną wykorzystane. Kibicowi nie przysługuje zwrot w przypadku niewykorzystania przy zakupie dostępnych zniżek.
15) Zakup karnetu na raty możliwe jest tylko przy zakupie przez stronę bilety.lechpoznan.pl. przy transakcji o wartości co najmniej 300 złotych.

II KARNET - KORZYŚCI

1) Posiadacze karnetów będą mieli pierwszeństwo zakupu biletów na mecze, które nie wchodzą w skład karnetu. O preferenycjnych warunkach cenowych zakupu Klub będzie informował na swojej stronie.
2) Posiadacze karnetów Jesień 2021 mają pierwszeństwo wykupienia swojego miejsca z rundy Jesień 2021.
3) Rezerwacja miejsca karnetowego z Jesień 2021 obowiązuje do 20-01-2022 do godz.23:59.
4) Rabat lojalnościowy naliczany jest uczestnikom programu Lechici na następujących zasadach: za każdą rundę zostaje przyznany 1 punkt procentowy, w przypadku braku kontynuacji zostaną odjęte 2 punkty procentowe za każdą rundę. Maksymalny rabat do uzyskania to 20%. Rabat jest aktualizowany po zakończeniu rundy. Rabat nalicza się również dla posiadaczy karnetów "Dziecko", do późniejszego wykorzystania w przyszłości na cenę karnetu "Ulgowy", "Normalny".
5) Posiadaczom karnetów, którzy należą do Programu Lechici zostaną przyznane punkty za karnet oraz najwyższa ranga Senior, po pierwszym wejściu na mecz.
6) Posiadacze karnetów, którzy należą do Programu Lechici mają możliwość kupienia przez Internet biletu na parking w preferencyjnej cenie 8 zł.
7) Warunkiem otzrymywania SMS-em najważniejszych informacji z Klubu jest podanie numeru telefonu na swoim koncie w systemie biletowym.
8) Posiadacze karnetów, mają możliwość kupienia biletu w preferncyjnych warunkach 50% cen podstawowych na zwiedzanie stadionu. Oferta jest dostępna dla posiadaczy karnetów, którzy należą do Programu Lechici.
9) Kibic ma możliwość dołączyć do Programu Lechici w dowolnym momencie trwania sezonu i korzystać ze wszystkich przywilejów, które są przeznaczone tylko dla uczestników programu.
10) Posiadacze karnetów mają możliwość przekazania biletu z karnetu drugiej osobie. W przypadku gdy osobę, której jest przekazywany bilet, obowiązuje ta sama kategoria cenowa lub niższa – operacja jest bezpłatna, natomiast jeżeli bilet jest przekazywany osobie, która nie posiada uprawnień do danej kategorii cenowej, np. Ulgowy wymagane będzie uregulowanie różnicy w cenie.
11) Posiadacze karnetów mają możliwość zmiany miejsca biletu z karnetu. W przypadku zmiany miejsca w obrębie tej samej kategorii cenowej, co poprzednie – operacja jest bezpłatna, natomiast w przypadku zmiany na miejsce w droższej strefie cenowej, wymagane będzie uregulowanie różnicy w cenie.

III KARNET W CZASIE OGRANICZEŃ W OKRESIE STANU EPIDEMII COVID-19

1) Na meczach podczas których będzie obowiązywał NADZWYCZAJNY REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ–MECZU PIŁKI NOŻNEJ w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19, posiadacze karnetów mogą mieć ograniczony dostęp do wymienionych korzyści karnetowych.
2) Zakupione miejsce karnetowe może nie być gwarantowane, w przypadku gdy na Klub zostaną nałożone dodatkowe obostrzenia, które uniemożliwią udostępnienie miejsca karnetowego Kibicowi.
3) W przypadku, gdy nałożone ograniczenia uniemożliwią zajęcie wykupionego miejsca karnetowego, posiadacz karnetu będzie upoważniony do wejścia na mecz, na zasadach określonych w Regulaminie Dystrybucji Biletów na dany mecz.
4) Przekazanie biletu oraz zmiana miejsca może nie zostać udostępniona w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń.
5) W przypadku, gdy ze względu na dodatkowe ograniczenia skorzystanie z karnetu będzie możliwe na zmienionych zasadach karnet nie podlega reklamacji.

IV POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1) Karnet obowiązuje od momentu zakupu. W przypadku zakupu karnetu po rozpoczęciu rundy wiosennej, kibicowi nie przysługuje rekompensata za mecze, które już się odbyły.
2) Posiadaczowi karnetu nie przysługuje rekompensata za mecze, w których nie uczestniczył z przyczyn niezależnych od organizatora.
3) Wszelkie rekompensaty z tytułu niewykorzystania karnetu zostaną przyznane w formie punktów Lechici.
4) W przypadku zmiany terminu spotkania karnet będzie upoważniał do wejścia na mecz w nowym terminie.