OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONIE

I Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na stadionie w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19 - 50% pojemności stadionu

1) Zgodnie ze zmienionymi zasadami organizacji meczów w ramach Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2021/2022 oraz przyjętymi dnia 11 czerwca 2021r. zmianami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na meczach organizowanych przez KKS Lech Poznań S.A. od dnia 11 czerwca 2021r. zostanie udostępnionych kibicom 20 804 bilety, tj. 50% całkowitej liczby miejsc na obiekcie przewidzianych dla publiczności.
2) W związku z wyznaczeniem przez Ekstraklasa S.A. stref 0, 1, 2 na stadionie oraz objęciem izolacją sanitarną grupy osób (m.in. piłkarze, sztab szkoleniowy, pracownicy Klubów, operatorzy Live Park) zgodnie z obligatoryjnymi zasadami rozgrywania meczów Ekstraklasa S.A., znacząco uległa zmianie liczebność dostępnych miejsc dla kibiców na trybunie I im. T. Anioły.
3) Ze względów bezpieczeństwa Klub może zdecydować o nieprowadzeniu sprzedaży pojedynczych biletów, ograniczeniu sprzedaży biletów w czasie lub wyłączeniu wybranych przez siebie sektorów/miejsc.
4) Zgodnie z obowiązującymi restrykcjami Organizator udostępnia 50% liczby miejsc siedzących na stadionie przewidzianych dla uczestników imprezy masowej. Na stadionie należy zajmować co drugie miejsce, w rzędach naprzemiennie, za wyjątkiem:
a. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;
b. osób, które sprawują opiekę nad dzieckiem poniżej 13. roku życia;
c. osób, które sprawują opiekę nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/ potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
5) Warunkiem wejścia na mecz jest posiadanie imiennego biletu wstępu na dany mecz w wersji drukowanej na kartce A4 lub w wersji mobilnej lub na Karcie Kibica.
6) Wejście na stadion odbywa się przez specjalne wyznaczoną strefę/wejście oznaczoną na bilecie.
7) Przed wejściem na Stadion kibic ma obowiązek zdezynfekować ręce poprzez udostępnione przez Klub środki do dezynfekcji.
8) Posiadacz biletu ma obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego wskazanego na bilecie miejsca oraz podczas poruszania się po obiekcie, dodatkowe wyjątki: sprawdzanie tożsamości w punkcie kontroli dostępu lub na żądanie stewardów, konsumpcja żywności i napojów.
9) Konsumpcja zakupionych produktów może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych lub na miejscu zajmowanym przez kibica.
10) Posiadacz biletu w czasie trwania meczu jest zobowiązany do zajmowania miejsca w sektorze wskazanym na bilecie (wyłącznie miejsca wybranego/wskazanego na bilecie) z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych widzów.
11) Posiadacz biletu oświadcza, że podczas uczestnictwa w meczach będzie przestrzegał obowiązujących na stadionie zasad sanitarnych.
12) Posiadaczowi biletu nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestnictwa w meczu w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz komunikatów organizatora wydawanych przez służby porządkowe na stadionie.

II Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na stadionie w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19 - 50% pojemności stadionu

1) Szczegóły zasad obowiązujących w sezonie 2021/2022 zostaną opublikowane niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian Rozporządzenia Rady Ministrów oraz zmian organizacji meczów Lecha Poznań przy ul. Bułgarskiej dostosowanych do zasad przyjętych przez Ekstraklasę S.A. oraz Polski Związek Piłki Nożnej.