Pobierz aplikację
Pobierz z App Store
Pobierz aplikację
Pobierz z Google Play

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REKOMPENSAT ZA NIEWYKORZYSTANE MECZE W KARNECIE W SEZONIE 2020-2021

Zapoznaj się z zasadami przyznawania rekompensaty za niewykorzystaną część w karnetach w sezonie 2020/2021

Definicje

1) Niewykorzystane mecze w karnecie to:
a) 5 spotkań Rundy Jesiennej 2020, rozgrywane bez udziału publiczności:
- mecz Lech Poznań – Cracovia (25-10-2020)
- mecz Lech Poznań – Raków Częstochowa (22-11-2020)
- mecz Lech Poznań – Podbeskidzie Bielsko-Biała (06-12-2020)
- mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin (16-12-2020)
- mecz Lech Poznań – Wisła Kraków (19-12-2020)
b) 5 spotkań Rundy Wiosennej, rozgrywane bez udziału publiczności:
- mecz Lech Poznań - Zagłębie Lubin (05-02-2021)
- mecz Lech Poznań - Śląsk Wrocław (21-02-2021)
- mecz Lech Poznań - Piast Gliwice (14-03-2021)
- mecz Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (20-03-2021)
- mecz Lech Poznań - Legia Warszawa (11-04-2021)
c) oraz przyszłe mecze rundy wiosennej sezonu 2020/2021, które w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 i zagrożeniem epidemiologicznym odbędą się bez udziału publiczności.
2) Środki płatnicze to środki pieniężne, Vouchery oraz Punkty Lechici, które zostały wykorzystane do opłacenia karnetu.
3) Przez Ostateczną cenę karnetu należy rozumieć wartość karnetu opłaconą środkami pieniężnymi po uwzględnieniu możliwych rabatów.
4) Przez Rekompensatę należy rozumieć środki przyznane posiadaczowi karnetu w zamian za brak możliwości uczestniczenia w meczach zawartych w karnecie, który opłacił.

Komu przysługuje rekompensata?

1)Posiadaczom karnetów Sezon 2020/2021 oraz Jesień 2020 została udostępniona możliwość wybrania opcji rekompensaty za niewykorzystane mecze z karnetu z powodu COVID19.

W jaki sposób została naliczona wartość rekompensaty?

2) Dla każdego posiadacza karnetu wartość przyznanej rekompensaty jest liczona indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przelicznikiem, wynik zostaje zaokrąglony do liczby całkowitej.
3) Wartość rekompensaty jest liczona oddzielnie dla każdej metody płatności i jest uzależniona od:
a) daty zakupu karnetu (powiązana z liczbą meczów zawartych w karnecie)
b) liczby niewykorzystanych meczów w karnecie
Rekompensata jest wyliczona według poniższego wzoru:

R = ( X / Y ) * Z

Gdzie:
R = Wartość rekompensaty
X = liczba niewykorzystanych meczów w karnecie
Y = liczba meczów w karnecie
Z = wartość opłacona środkami płatniczymi
Wyjaśnienie:
Sezon 2020/2021 obejmuje 15 spotkań, w tym 7 w rundzie jesiennej i 8 w rundzie wiosenne. W rundzie jesiennej 2 mecze odbyły się z udziałem publiczności, a 5 bez kibiców. Dla osób, które zakupiły karnet przed pierwszym meczem Lech - Wisła Płock karnet Jesień 2020, X= 5, Y=7, a dla Karnetu Sezon 2020/2021 X=13, Y=15. W przypadku zakupu karnetu po meczu z Wisłą Płock karnet zawierał 1 spotkanie mniej – 14 spotkań, dla tych osób zatem X=13, Y=14. itd.
4) Wysokość należnej rekompensaty została udostępniona do wglądu na koncie biletowym kibica w sekcji “Produkty”.

Jaka jest forma rekompensaty?

5) Posiadaczom karnetów Sezon 2020/2021 oraz Jesień 2020 zostały udostępnione następujące opcje do wyboru:
1 opcja: Koszulka + Punkty Lechici
2 opcja: Punkty Lechici
3 opcja: Zwrot środków płatniczych.
6) W przypadku gdy w sezonie 2020/2021 zostanie udostępniona możliwość uczestnictwa w imprezie masowej, posiadacze karnetów, którzy wybiorą opcję 1 lub 2, będą mogli wejść na mecz, na podstawie swojego karnetu, zgodnie z zasadami dystrybucji opublikowanymi przed danym meczem.
7) W sytuacji, gdy kibic nie dokona jeszcze wyboru rekompensaty, a zostanie udostępniona możliwość uczestnictwa w imprezie masowej w sezonie 2020/2021, kibic ma prawo wejścia na mecz na podstawie obowiązującego karnetu. Po wyborze rekompensaty jej wartość zostanie ponownie przeliczona, z uwzględnieniem możliwych do pobrania biletów.

Jakie są zasady realizacji przy wyborze opcji Koszulka + Punkty Lechici?

8) Koszulka NIE IDZIESZ SAM jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy karnetów wnioskujących o rekompensatę, nie ma możliwości jej zakupienia. Szczegółowy opis koszulki znajduje się na oficjalnych stronach Klubu.
9) Przy wybraniu tej formy rekompensaty należy obowiązkowo wskazać rozmiar koszulki oraz wybrać metodę dostawy. Dostępne są 2 modele koszulki, model koszulki jest wysyłany losowo.
10) Podane we wniosku dane adresowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia.
11) Punkty Lechici przy wyborze opcji 1 opcji są przyznawane na następujących zasadach:
R1 = (liczba niewykorzystanych meczów/liczba meczów w karnecie) x użyte środki płatnicze - koszulka

Jak przeliczamy wartość rekompensaty na punkty w przypadku wybory opcji 2 Punkty Lechici?

12) W przypadku wyboru opcji 2 Punkty Lechici są one przyznawane na następujących zasadach:
R2 = (liczba niewykorzystanych meczów/liczba meczów w karnecie) x użyte środki płatnicze x 100;

Czy mogę wnosić o zwrot pieniędzy?

13) W przypadku wybrania opcji 3 Zwrot środków płatniczych zgodnie z metodą płatności zostały przyjęte następujące zasady:
a) Wartość środków pieniężnych do zwrotu to:
R3 = (liczba niewykorzystanych meczów/łączna liczba meczów w karnecie) x ostateczna cena karnetu
b) Wartość Punktów Lechici do zwrotu to:
R3 = (liczba niewykorzystanych meczów/łączna liczba meczów w karnecie) x wykorzystane przy płatności Punkty Lechici
c) Wartość vouchera do zwrotu to:
R3 = (liczba niewykorzystanych meczów/łączna liczba meczów w karnecie) x wykorzystane środki voucherowe
d) Pieniądze zostaną przelane na wskazane przez kibica konto bankowe. Numer konta należy podać po wybraniu formy rekompensaty "Zwrot pieniędzy". Klub nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego numeru konta;
e) Vouchery (W Górę Serca, Rekompensata Karnet 2019-2020, Gramy Dalej, Voucher Prezentowy, Karta Podarunkowa) - po zaakceptowaniu wniosku o rekompensatę część środków zostanie zwrócona na konto kibica, voucher będzie ponownie aktywny i możliwy do wykorzystania;
f) Punkty Lechici - po zaakceptowaniu wniosku o rekompensatę część punktów zostanie zwrócona na konto Lechity, punkty będą możliwe do ponownego wykorzystania.
g) Punkty Lechici oraz vouchery nie podlegają innej formie rekompensaty niż ich zwrot w tej samej postaci.
14) Środki pieniężne nie będą wypłacane w stacjonarnych punktach sprzedaży.

Na co można wydać punkty Lechici przyznane w ramach rekompensaty?

15) Punkty Lechici przyznane w ramach rekompensaty zostaną dopisane do konta Lechici powiązanego z kontem posiadacza karnetu, chyba, że posiadacz karnetu wskaże we wniosku inaczej.
16) Punkty służą do wykorzystania przy płatności w Stacjach Kolejorz, na stronie sklep.lechpoznan.pl, przy zakupie biletów/karnetów lub do wymiany na nagrody w Programie Lechici.
17) Punkty będą do wykorzystania do końca edycji programu 2021/2022.

W jaki sposób zgłosić chęć otrzymania rekompensaty?

18) W przypadku chęci otrzymania rekompensaty za mecze należy złożyć wniosek przez system biletowy bilety.lechpoznan.pl zgodnie z poniższą instrukcją:
a) Zaloguj się na swoje konto biletowe
b) Kliknij "Złóż wniosek" przy wybranym formularzu
c) Uzupełnij wymagane dane
d) Zatwierdź wniosek
19) W przypadku gdy kibic nie ma możliwości złożenia wniosku o rekompensatę elektronicznie należy skontaktować się z Biurem Obsługi Kibica - bok.lechpoznan.pl. Wniosek o rekompensatę można również zgłosić telefonicznie dzwoniąc na infolinię biletową lub w Punkcie Obsługi Kibica Stacji Kolejorz Stadion.

Mam pytanie/uwagi do przyznanej mi rekompensaty/chciałbym reklamować otrzymaną Koszulkę. Gdzie mogę się zgłosić?

20) Jeżeli w momencie składania wniosku kibic odebrał już rekompensatę za dane mecze częściowo lub w całości wartość rekompensaty może ulec zmianie lub prośba może zostać odrzucona.
21) Raz wybrana rekompensata jest wiążąca i nie ma możliwości jej zmiany.
22) Koszulka otrzymana w ramach rekompensaty nie podlega wymianie na gotówkę.
23) Wszelkie reklamacje dotyczące otrzymanej koszulki są rozpatrywane zgodnie z “Regulaminem sklepu internetowego KKS Lech Poznań”.
24) Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym przez Klub terminie jest równoznaczne z akceptacją rekompensaty wskazanej przez Klub.
25) Uwagi dotyczące przyznanej formy rekompensaty lub reklamacje dotyczące otrzymanego towaru w ramach rekompensaty należy składać przez Biuro Obsługi Kibica bok.lechpoznan.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od momentu jej zgłoszenia.
26) Wysłałem wniosek, kiedy zostanie on rozpatrzony i otrzymam wybraną formę rekompensaty?
27) Wybrana rekompensata zostanie przyznana po rozpatrzeniu wniosku, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
28) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu rekompensaty kibic otrzyma potwierdzenie mailowe.
29) Rekompensata przyznana w formie vouchera jest widoczna na koncie kibica w sekcji "Vouchery". W przypadku wybrania punktów Lechici, punkty będą widoczne w sekcji Lechici - po zalogowaniu na stronach: lechpoznan.pl, bilety.lechpoznan.pl oraz sklep.lechpoznan.pl.

Do kiedy można ubiegać się o rekompensatę?

30) Posiadacze karnetów Sezon 2020/2021 oraz Jesień 2020 mają możliwość wybrania formy rekompensaty do dnia 16-05-2021.
31) Poprzez dokonanie wyboru rekompensaty kibic oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.