Lech bez barier

Pragniemy poinformować, że na spotkania sezonu 2013/2014, przygotowaliśmy kilkadziesiąt darmowych biletów dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wejściówki bedą przyznawane na każdy mecz rozgrywany na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem Zarząd Klubu podjął decyzję, że z darmowych biletów będą mogły skorzystać wyłącznie osoby z I grupą inwalidzką (znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz posiadające kartę kibica.
Aby otrzymać bezpłatną wejściówkę należy przesłać na adres e-mail: bezbarier@lechpoznan.pl , fax: (0-61) 886 3010 bądź przynieść osobiście do sekretariatu Klubu następujące dokumenty:

• Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez orzecznika ZUS bądź Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
• Podpisany regulamin programu "Lech bez barier" (w załączniku)
• Podanie, które zawierać będzie następujące informacje:
- imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby niepełnosprawnej
- imię i nazwisko oraz numer PESEL opiekuna
- informację czy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku
- adres
- numer telefonu
- adres e-mail

Podania o udział w programie „Lech bez barier" należy składać na 7 dni przed planowanym spotkaniem. Ostateczny termin składania wniosków upływa dzień przed meczem, o godzinie 12:00.
Wnioski, które dotrą do klubu po tym terminie nie będą rozpatrywane. O przyznaniu darmowych wejściówek decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Prosimy nie wysyłać kopii Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej czy Legitymacji Emeryta-Rencisty. Jedynym dokumentem upoważniającym do wzięcia udziału w programie "Lech bez barier" jest Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez orzecznika ZUS bądź Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Regulamin programu "Lech bez barier" >>