Lech bez barier

Pragniemy poinformować, że na spotkania sezonu 2015/2016, przygotowaliśmy kilkadziesiąt darmowych biletów dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wejściówki będą udostępniane w systemie biletowym (www.kartakibica.lechpoznan.pl), na około tydzień przed każdym spotkaniem rozgrywanym na INEA Stadionie (dotyczy również spotkań w ramach rozgrywek Pucharu Polski i europejskich pucharów).
Aby móc skorzystać z prawa do bezpłatnego zakupu biletu dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna należy w pierwszej kolejności przesłać na adres e-mail: mateusz.nowak@lechpoznan.pl, następujące dokumenty:

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez orzecznika ZUS bądź Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Podanie, które zawierać będzie następujące informacje:

  • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby niepełnosprawnej
  • informację czy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku
  • nr karty kibica (ACN) osoby niepełnosprawnej + opiekuna
  • adres
  • numer telefon
  • adres e-mail

Po zaakceptowaniu podania przez administratora systemu biletowego, otrzymają Państwo unikatowy login i hasło dzięki któremu możliwe będzie otrzymanie bezpłatnego zaproszenia dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem, Zarząd Klubu podjął decyzję, że z darmowych biletów będą mogły skorzystać wyłącznie osoby z I grupą inwalidzką (znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz posiadające kartę kibica (wymogi konieczne).
Prosimy nie wysyłać kopii Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej czy Legitymacji Emeryta-Rencisty. Jedynym dokumentem upoważniającym do wzięcia udziału w programie "Lech bez barier" jest Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez orzecznika ZUS bądź Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.