Sektor DziecięcyGrupy zorganizowane:

Pragniemy poinformować, że w sezonie 2014/2015 na mecze Lecha Poznań rozgrywane na INEA Stadionie, do sektora dziecięcego będą wpuszczane zorganizowane grupy młodych kibiców.
Zgłoszenia dotyczą dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Podstawą przyznania biletów jest wysłanie imiennej listy dzieci (imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer legitymacji), a także opiekunów (imię, nazwisko oraz numer PESEL). Lista musi zawierać pieczątkę szkoły oraz podpis dyrektora.
Na każde 10 dzieci przypada 1 opiekun.

Listy prosimy wysyłać na adres: sektordzieciecy@bilety.lechpoznan.pl
Pod tym adresem e-mail można również zasięgnąć szczegółowych informacji dotyczących sektora dziecięcego.

Listę należy wysłać najpóźniej na dwa dni robocze przed meczem.